6 sep 2018 / Srbija

Istraživački boravak u Francuskoj – Ravnopravnost žena i muškaraca

Konkurs za stipendiju kratkog istraživačkog boravka u Francuskoj – oblast istraživanja: ravnopravnost žena i muškaraca i studije roda

Predsednik Republike Francuske proglasio je ravnopravnost žena i muškaraca za nacionalni prioritet za vreme svog petogodišnjeg mandata. Borba protiv rodnih stereotipa i protiv diskriminacije žena u društvu ili u porodici takođe je prioritet francuske diplomatije u svetu.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2018. godini žele da podrže mlade naučnike i naučnice iz Srbije koji se bave pitanjima ravnopravnosti  između polova i pitanjima roda.

Pet stipendija kratkog boravka biće dodeljeno srpskim istraživačima oba pola ili stručnjacima iz ove oblasti za boravak u istraživačkom timu ili ekspertskoj grupi u Francuskoj koja se bavi ovom tematikom.

Kratak boravak predviđen je isključivo u periodu između 25. septembra 2018. i 31. decembra 2018. godine. Stipendija pokriva troskove boravka, smeštaja i osiguranja. Troškove putovanja pokrivaju sami stipendisti.

1) Ciljna grupa: naučnici oba pola i svih nivoa, koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktorandi, post doktorandi, istraživači, predavači, lekari…), stručnjaci ili predstavnici nevladinih organizacija oba pola koji se bore protiv nejednakosti žena i muškaraca u svim oblastima, istraživački novinari koji istražuju ove teme.

2) Oblasti istraživanja: studije roda (« Gender studies ») u svim domenima, nejednakost između žena i muškaraca, multidisciplinarne studijske oblasti koje objedinjuju delove humanističkih i društvenih nauka, istorija, sociologija, geografija, antropologija, ekonomija, pravo, poltičke nauke, uključujući takođe i neuro i bionauke.

3) Kriterijumi

  • Naučna izuzetnost ili angažovanost u ovoj oblasti

Prednost imaju kandidati oba pola iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj koji se bavi istraživanjima u oblasti roda  ili ustanovama poznatim po društvenom delovanju u ovoj oblasti.

  • Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje

Prednost imaju novi projekti saradnje, oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme,  projekti sa planiranim zajedničkim učešćem u bilateralnim partnerstvima između istraživačkih ustanova obe zemlje, kao i saradnja koja predviđa učešće u zajedničkim projektima ili je povezana sa institucionalnim rešenjima iz oblasti ravnopravnosti žena i muškaraca.

3) Potrebna dokumentacija

  1. formular za istraživački boravak (preuzeti ovde);
  2. curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom);
  3. pozivno pismo univerziteta, istraživačke laboratorije ili druge ustanove koja poziva kandidata u Francuskoj, sa naznačenim ciljevima boravka kao i datumima polaska i povratka.

4) Slanje kandidatura

Vesna Adamović, saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39 – mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 6. septembra 2018. Nepotpune kandidature kao i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni polovinom septembra 2018.

Info

Rok: 6.09.2018.