24 sep 2019 - 18h / Beograd

Izložba « Živeti u Francuskoj »

Pejzaž sa juga Francuske koji vam je ostao u sećanju, noćna šetnja duž obala Sene, susret za pamćenje u nekom selu, jedno popodne na obali mora, neki nezaboravan sportski događaj… Naši alumnisti su boravili u Francuskoj u akademskom ili profesionalnom okviru, ali su tamo upoznali i život izvan tog okvira. Kroz ovu izložbu dele ga i sa vama.

Mreža France Alumni Serbie

France Alumni Srbija je višejezična platforma čija je ambicija da okupi, informiše i orijentiše inostrane studente koji su imali dodira sa francuskim visokoobrazovnim sistemom. Ona pruža podršku studentima pre, tokom i nakon studija, okuplja ih u zajedničku mrežu i omogućava im da vrednuju svoj boravak u Francuskoj u profesionalnom okruženju. Platforma ima za cilj i da okupi sve osobe koje su radile u Francuskoj ili sarađivale sa Francuskom na raznim projektima.

Sa pokretanjem platforme France Alumni Serbie, Ambasada Francuske u Srbiji namerava da učvrsti i ojača odnose sa zajednicom srpskih alumnista posebno kroz realizaciju godišnjaka mreže alumnista i razgovor o njihovim iskustvima. Srpski članovi mogu, na taj način, da razgovaraju jedni sa drugima, da iskoriste profesionalne mogućnosti za traženje posla, razvoj karijere, obuke ili stipendije, ali i da budu u toku sa francuskim kulturnim aktuelnostima i učestvuju u raznim događajima u Srbiji. Ova platforma je namenjena svim osobama koje su studirale ili ostvarile neku profesionalnu mobilnost sa Francuskom.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Utorak 24. septembar 2019. u 18:00

www.srbija.francealumni.fr