10 sep 2011 / Srbija

Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina

Evropski master studija „Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina“
Filološki fakultet u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Orleanu (Francuska)

Prezentacija

Sadržaj ovih master studija, u trajanju od godinu dana (dva semestra), obuhvata sledeće oblasti:

• Jezik za posebne namene i poznavanje civilizacijskog miljea (Poslovni francuski i engleski jezik, istorija Evropske unije, francuska i britanska civilizacija 20 veka)
• Međunarodna trgovina i pravo (makroekonomija, mikroekonomija, međunarodna ekonomija, pravni sistem Evropske unije, međunarodno (poslovno) pravo, itd).

Pravo na upis imaju studenti koji su stekli diplomu osnovnih studija (BA) u trajanju od 4 godine, bez ograničenja haučne oblsti. Kako se nastava u potpunosti odvija na francuskom i engleskom jeziku, neophodno je da kandidati poceduju znanje oba ova jezika koje odgovara nivou B2 po skali Zajedničkog evropskog okvira. Za studente sa slabijim znanjem francuskog jezika biće obezbeđena nastava pri Francuskom institutu (nekadašnjem Francuskom kulturnom centru). Nije neophodno prethodno poznavanje ekonomije i prava, s obzirom na to da će kandidati tokom oktobra meseca imati mogućnost da prate intenzibnu pripremnu nastavu iz tih oblasti, ukoliko nisu bile uključene u njihove osnovne studije. Troškovi intenzivne pripremne nastave, koja uključuje i časove iz osnova poslovnog francuskog jezika, uključeni su u ukupnu cenu školarine za master Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina.

Celokupna nastava odvijaće se na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, radnim danima posle 17 časova i vikendom. Predavači na biće profesori Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Orleanu.

U studije je uključena i praksa u preduzećima, što podrazumeva i izradu stručnog projekta.

Završetkom master studija Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina, studenti stiču dvojnu diplomu Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Orleanu, čime im se otvaraju brojne mogućnosti za zaposlenje u preduzećima u Srbiji, Francuskoj, drugim zemljama Evrope i širom sveta, u oblastima prevodilaštva, organizacije savremenog poslovanja i međunarodne trgovine.

Brošura (pdf)

Korisne informacije

Školarina za jednu godinu studiranja iznosi 1500 Evra, a predviđena je i mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata.
Filološki fakultet u Beogradu
Université d’Orléans

Kontakt u Srbiji: Jana Pavlović – romanistika@fil.bg.ac.rs – tel : +381 11 263 87 16