13 nov 2018 - 11h30 / Kragujevac

Karavan za klimu u Kragujevcu

Na srpskom

11:30: Otvaranje izložbe „Život smeća“  i naučne radionice
Politehnička škola, Kosovska 8, Kragujevac

12:30: Debata Kako smanjiti otpad, ponovo ga upotrebiti i reciklirati: začarani krug upravljanja otpadom za čistiju životnu sredinu?
Fakultet inženjerskih nauka, Sestre Janjić 6, Kragujevac

Otpad prolazi kroz više etapa obrade tokom recikliranja koje moraju da budu pre svega dobro osmišljene, a potom se mogu i poboljšati. Kako razvrstati otpad da dobije drugu upotrebu? Šta se dešava sa smećem kada ga bacimo u kantu? Kako lokalne samouprave mogu uspešno da upravljaju otpadom? Kako posle osmišljavanja projekta, navesti građane da primenjuju korisne savete?

Govorićemo o ovim temama i prikazati primere dobre prakse sa govornicima iz Srbije i Francuske. I ne zaboravite, najbolji otpad je onaj koji ne postoji!

  • Mod Keler, rukovodilac u odeljenju za prikupljanje otpada u Službi za gradsku čistoću i ekologiju u Opštini Siren (Francuska), predstaviće mere koje preduzima njen grad u ovoj oblasti, od alata i materijala na raspolaganju, do promotivnih aktivnosti kod stanovništva
  • Marko Milačić, direktor kompanije Suez Srbija, govoriće o ulozi privatnih operatera u oblasti upravljanja otpada, reciklaže u Jugoistočnoj Evropi, sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje sprovodi kompanija Suez u Srbiji.
  • Predstavnik Opštine Kragujevac govoriće o načinu upravljanja otpadom i reciklaži na lokalnom nivou

 

Info

Politehnička škola

Kosovska 8, Kragujevac

Utorak 13. novembar 2018.
11:30 – Otvaranje izložbe
12:30 – Debata