18 Jun 2017 / France

Konkurs „Courants du monde“ – Menadžment u kulturi

Rok za podnošenje kandidatura je 18. jun

Menadžment u kulturi: poziv na učešće u seminarima „Courants du Monde“ o kulturnoj politici i menadžmentu, organizovanih od strane francuskog Ministarstva za kulturu i komunikacije (oktobar 2017, Pariz i drugi gradovi u Francuskoj)

Rok za slanje kandidatura: nedelja 18. juni 2017. godine, kandidature slati na ifs@institutfrancais.rs

Francusko Ministarstvo kulture i komunikacija poziva radnike i menadžere u kulturi da u oktobru 2017. godine učestvuju na 3 seminara koji pripadaju programu „Courants du Monde“:

kulturna medijacija
kultura i teritorijalni razvoj
upravljanje projektima iz oblasti kulture

Poziv se odnosi na frankofone menadžere i radnike u kulturi. Ministarstvo kulture i komunikacija Francuske pokriće troškove boravka u Francuskoj za izabrane kandidate, kao i pedagoške troškove. Putovanje od Srbije do Francuske (Pariza) treba da bude pokriveno od strane kandidata ili jihovog poslodavca.

Ekipa Francuskog instituta u Srbiji u Beogradu, Nišu i Novom Sadu stoje na raspolaganju zainteresovanim kandidatima (menadžerima javnih ili privatnih udruženja i ustanova, menadžerima projekata, odbornicima ili opštinskim funkcionerima zaduženim za oblast kulture, menadžerima kulturnih projekata zaposlenim u drugim ustanovama čija osnovna delatnost ne spada u oblast kulture…) radi konsultacija pre predavanja dosijea.