15 Jun 2016 / Srbija

Konkurs „Ruka u testu“ (LAMAP) 2016.

„Čuvajte klimu i sačuvajte svoje zdravlje“ 

Nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, prekomerno izlaganje suncu, prekomerna upotreba ekrana, faktori su koji mogu imati štetne posledice po naše zdravlje. Način na koji živimo i prehrambene navike mogu pozitivno uticati na kvalitet našeg života i života naših sugrađana, a istovremeno i sačuvati našu planetu i ublažiti klimatsko zagrevanje.

Iako se radi o dva različita pojma, klima i zdravlje tesno su povezani: klima i okruženje u kome živimo utiču na naše zdravlje. Klimatske promene negativno utiču na vazduh, vodu za piće, hranu, biodiverzitet, stanovanje itd. Očekuje se da će zmeđu 2030. i 2050. godine klimatske promene prouzrokovati više od 250 000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje. Sa druge strane, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, korišćenje čistijih prevoznih sredstava, ekološki odgovoran odabir hrane i upotreba čistih izvora energije mogu dovesti do poboljšanja našeg zdravlja.

Jedno pitanje se prirodno nameće: kako bi bilo da dobrobit svakog pojedinca postane novi kolektivni građanski cilj u budućnosti?

Za ovo četvrto izdanje konkursa  „Ruka u testu“* Francuski institut u Srbiji i profesor Stevan Jokić (osnivač programa „Ruka u testu“ u Srbiji) žele da naglase tesnu povezanost između dobrobiti svih ljudi i klime. Kako poboljšati naše životne navike? Da li naša ishrana, izlaganje suncu i upotreba novih tehnologija mogu imati uticaj na klimu i naše zdravlje ? Kako ostati zdrav i sačuvati planetu?

Ko može da učestvuje? 

Sve škole u Srbiji. Učesnici su podeljeni u dve kategorije:

 • Kategorija 1: osnovne škole;
 • Kategorija 2: srednje škole.

Koja je tema konkursa?

Svaki čovek teži da bude zdrav i da živi što duže u skladu sa prirodom. U tom smislu učenici treba da predlože aktivnosti koje bi se realizovale u njihovom gradu ili državi u cilju poboljšanja njihovog zdravlja kao i zdravlja njihovih sugrađana u svakodnevnom životu uz poštovanje životne sredine. Projekat treba da se fokusira na bar jednu od sledećih podtema:

„Biološka raznovrsnost  na tanjiru”
Kako čovek, kao sastavni deo biodiverziteta, može da poboljša svoje zdravlje i svojom ishranom  doprinese očuvanju biodiverziteta? Koje je mesto biološke raznovrsnosti u ishrani svakog od nas ? Kako poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u svetu utiče na biodiverzitet.

„Deca i ekran i potrošnja električne energije”
Kako vaspitati decu da razumno koriste nove tehnologije i ukazati im na njihov štetan uticaj na zdravlje? Kako proizvodnja i upotreba novih tehnologija može štetno uticati na životnu sredinu?

„Živeti sa suncem”
Kakav je uticaj ultraljubičastih zraka na naše zdravlje?  Kako se zaštititi od štetnog uticaja sunca, a istovremeno iskoristiti sve njegove blagodeti? Kako velike vrućine utiču na naše telo ? Kako utiču na gradove

„Poboljšati kvalitet vazduha za bolje zdravlje”  
Od čega je sastavljen vazduh koji udišemo ? Kako delatnost ljudi pogoduje pojavljivanju zagađivača u vazduhu ? Koje su posledice i opasnosti po naše zdravlje?

Koji format može da se koristi?

Učenici će moći da predstave svoje radove u sledeća tri formata:

 • kao maketu ili prototip;
 • kao video reportažu;
 • kroz radionice za popularizaciju nauke (eksperimente, animacije, …).

Prednost će imati originalni, interaktivni i domišljati projekti. U izradi projekta poželjna je upotreba digitalnih tehnologija (upotreba računara, kompjuterskih programa ili digitalnih aplikacija).

Koji kriterijumi će se uzimati u obzir?

 • Pedagoški kvalitet projekta;
 • Originalnost (inovativni karakter) projekta i upotrebljenih sredstava;
 • Relevantnost projekta i obrađenih potpitanja;
 • Učešće učenika i škole u projektu;
 • Broj učenika koji učestvuje u projektu (individualni projekti neće biti uzeti u obzir);
 • Multidisciplinarna dimenzija projekta (obuhvatanje prirodnih i društvenih nauka).

Kako učestvovati?

Dovoljno je poslati mejl sa opisom projekta i objašnjenjem („zašto ovaj projekat?“) na najviše dve stranice A4 formata, (na srpskom ili francuskom jeziku) kao i, u zavisnosti od izabranog formata projekta, slike realizovanog projekta ili video zapis (poslati zipovan fajl ukoliko je dokument pretežak) na sledeće mail adrese:
laure.tariel@institutfrancais.rs
sjokic@vin.bg.ac.rs

Krajnji rok za podnošenje projekata: 15. juni 2016. 

Nagrade

Komisija će izabrati po jedan najbolji projekat u obe predstavljene kategorije: osnovne i srednje škole. Pobednici će biti nagrađeni, a njihovi projekti će biti predstavljeni u okviru sledeće naučne izložbe Francuskog Instituta u Srbiji na temu očuvanja zdravlja i klime u septembru 2016. godine. Ova izložba će, najpre, biti predstavljena u Beogradu, a zatim će putovati po mnogim gradovima Srbije.

Posebna priznanja i nagrade biće dodeljene projektima koji se budu posebno istakli.

Za više informacija možete kontaktirati Stevana Jokića (sjokic@vin.bg.ac.rs)
ili Laure Tariel (laure.tariel@institutfrancais.rs).

* Program „Ruka u testu“ ima za cilj da poboljša kvalitet predavanja nauke i tehnologije u školama.  Program podržava nastavnike da primene istraživačku pedagogiju koja stimuliše radoznalost i sklonost prema naukama kod učenika. Ovogodišnji konkurs će, pored samog projekta, nagraditi i tako stvorenu pedagošku dinamiku.

Rezultati konkursa