17 maj 2017 / Srbija

Konkurs za kratki istraživački boravak u Francuskoj

Stipendije za kratki boravak u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj.

Rok: do 17. maja 2017.

Tehnološki napredak sve više transformiše našu svakodnevnicu i naše delatnosti, menjajući i naš odnos prema svetu. Inovacije koje su prisutne u svim sektorima, od modelovanja, analize i obrade podataka do klaud kompjutinga, predstavljaju pravu revoluciju u našem životu. Povezani predmeti nam omogućavaju bolje rezultate u mnogim oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, ušteda energije, zagađenje vazduha u gradovima. Naše telo čak postaje povezano i informacione i komunikacione tehnologije postaju naši saveznici u oblasti zdravstva, za praćenje hroničnih stanja i prevenciju bolesti kao i za mentalnu i fizičku dobrobit stanovništva.
Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2017. godini žele da istaknu važnost ove transformacije koju doživljavamo, koja će oblikovati naš način života i u potpunosti promeniti naš život u budućnosti.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka (u trajanju od 15 do mesec dana) za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna 2017. do 31. decembra 2017.

1) Ciljna grupa
istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari…).

2) Oblasti istraživanja:
informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija…

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

 • primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke, …);
 • primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema…);
 • podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

3) Kriterijumi

Naučna izuzetnost

Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje

Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme,  projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

4) Potrebna dokumentacija

 • formular za istraživački boravak ; (preuzeti ovde)
 • curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom);
 • pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

5) Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39,  vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.
Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 17. maja 2017. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u junu 2017.

Rezultati konkursa za kraći istraživački boravak u Francuskoj 2017.

Konkurs za 2017. godinu zatvoren je 17. maja. Veliki broj pristiglih kandidatura svedoči o sve većoj dinamici naučne saradnje između Francuske i Srbije. Ova razmena koja postaje sve brojnija, obećava i pokazuje da postoji odlična perspektiva za zajednička istraživanja.
Posle analize pristiglih kandidatura i na kraju procesa odabira kandidata, obaveštavamo vas o sledećem:

 • 40 validnih kandidatura pristiglo je do završetka konkursa;
 • 3 kandidata dobilo je stipendiju;
 • 6 kandidata nalazi se na listi čekanja.

Naučni boravci koji će biti ostvareni u okviru ovog konkursa omogućiće razmenu između sledećih institucija:

 • Institut National de Recherche Informatique Appliquée (INRIA) de Grenoble Alpes/
  Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Institut National de la Santé et de la Recherche Médicaole (INSERM)/
  Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Ecole supérieure du Professorat et de l’éducation d’Aix Marseille/
  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju za francusko-srpsku saradnju, čestitamo dobitnicima i želimo im obogaćujući naučni boravak u Francuskoj.

Podsetnik: konkurs za bilateralnu saradnju „Pavle Savić“ otvoren je do 31. jula 2017.
Podnesite zajednički projekat sa francuskim partnerima!

Za ekipe iz Francuske : www.campusfrance.org rubrika « appel à candidatures »
Za ekipe iz Srbije : www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/francuska

Info

Rok: do 17. maja 2017.