4 jul 2023 - 20h / Beograd

Kratke kratke linije horizonta – trupa Inflexions

Kratke kratke linije horizonta – francuska trupa Inflexions
U okviru BELEFa

Kratke kratke linije horizonta je koreografska i muzička predstava inspirisana zvucima Balkana čija je autorka Kler Iber, a u kojoj igraju Nastasja Stefanić i muzičar Staljin Blejk.

Ovaj performans, koji je na raskršću savremene igre, poezije i muzike, istražuje fascinantne ritmove Balkana i njihove uticaje od Srednjeg istoka do Zapadne Evrope, i slavi njihove veoma bogate i raznovrsne kulturne i umetničke izraze.

Zamišljena kao živa particija za višeglasje, instrumente i igru, ova predstava se sluša i doživljava svim čulima.

Produkcije ove predstave podržana je od strane programa Teatroskop – Touring and Capacity Building Grants“ za 2022. i 2023. godinu.

Info

Teatar Vuk, Scena Kult

Utorak 4. juli 2023 – 20.00
U okviru BELEFa