18 okt - 19 okt 2017 / Beograd

Kulture u prevođenju

“Kulture u prevođenju”, međunarodni naučni skup o prevođenju

Francuski institut u Srbiji pridružuje se Italijanskom centru za kulturu i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu (IFDT) u organizovanju dvodnevnog skupa i interdisciplinarnih debata o doprinosu prevođenja našim evropskim društvima, kao i o ekonomskoj situaciji u oblasti prevođenja sa evropskih jezika na srpski i obratno.

Gost iz Francuske – Mikael Ustinof, književni kritičar i teoretičar prevođenja (Univerzitet Nica-Sofija Antipolis)

Projekat je podržao EUNIC Srbija – mreža evropskih kulturnih centara u Srbiji

Ulaz Slobodan, simultani prevod srpski / italijanski / engleski

Program skupa možete preuzeti ovde

Info

Italijanski centar za kulturu

Kneza Miloša 56

Sreda 18. i četvrtak 19. oktobar