Naš tim

Direkcija

Manuel Buar, savetnik za saradnju i kulturu, direktor
Nadin Umbreht, asistent direkcije

Komunikacija
Jasmina Konstantinovic, grafički dizajner, webmaster

Odsek za umetnost i kulturu

Katrin Fodri, ataše za kulturu
Sonja Filipović, koordinator na projektima (knjiga i debate)
Branislav Glumac, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
• kao i spoljni saradnik na programu Teatroskop i drugi spoljni saradnik na programu Karavan francuskog filma

Medijateka
Katrin Krasojević, rukovodilac medijateke
• kao i Branka Kostić, animator dečijih radionica, Sandra Elezović, Sonja Filipović i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

Odsek za francuski jezik

Frank Idinga, ataše za saradnju za francuski jezik, zamenik direktora
Viktor Le Kam, koordinator dvojezične nastave
• kao i ekipa lektora za francuski jezik, raspoređenih u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Pirotu, svake školske godine od oktobra do maja/juna

Škola jezika
Igor Stepanović, menadžer kurseva
Katarina Ivković, koordinator kurseva i ispita za odrasle
Branka Kostić, koordinator kurseva i ispita za decu, animator dečijih radionica
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik i predavači čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama

Odsek za univerzitetsku i naučnu saradnju

Bertran Mije, ataše za saradnju
Vesna Adamović, koordinator za mobilnost studenata i naučnika
Sandra Elezović, predstavnik agencije Campus France
Klotild Le Trest, koordinator na projektima univerzitetske i naučne saradnje

Administrativni sektor

Nenad Obradović, generalni sekretar
Miriel Manu, računovođa regionalne nadležnosti
• kao i informatičar zadužen za održavanje informatičke mreže, dve osobe zadužene za održavanje prostorija i čuvari koji brinu o vašoj bezbednosti

NIŠ

Marion Vio, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu
Dragana Milojević, koordinator za časove i ispite
Biljana Marinković-Vukadinović, rukovodilac medijateke
Valerija Vojnović, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, ali i volonteri  koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

NOVI SAD

Vladimir Marinković, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu
Jelena Đorđević, koordinator kurseva za decu
Tanja Gavrilović, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
Simon Šunbrut, koordinator kurseva i ispita za odrasle
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik ili čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, kao i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu