27 nov - 30 nov 2020 / Online

Predavanje KreNi „Digital Disruption“

Video igre + virtuelna stvarnost

Udruženje Mladi ambasadori organizuje KreNi – predavanja o kreativnim industrijama kao sredstvima društvenog delovanja. Mlade Nišlije, njih preko 60, učestvuju u brojnim aktivnostima, u saradnji sa međunarodnim stručnjacima, iz oblasti dizajna, video igrica, virtuelne realnosti, filma, fotografije i informacionih tehnologija, koji će predočiti mogućnosti iznalaženja novih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju u svom okruženju.

Predavač iz Francuske biće Emanuel Korno, kreator video igara, koji se specijalizovao za storytelling.
Pročitajte clanak „Nove video igre“

Info

Naučno-tehnološki park

Aleksandra Medvedeva bb

En ligne, sur www.kreni.orgod 27. do 30. novembra 2020