19 feb 2019 - 18h30 / Beograd

Prevrati. Rusija Katarine Velike naspram Francuske Luja XV i Luja XVI (1762-1796)

Ciklus predavanja: Francuska / Rusija: epohalni susreti, presudni sukobi 
Predavanje #2: Prevrati. Rusija Katarine Velike naspram Francuske Luja XV i Luja XVI (1762-1796)

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, poziva vas na novi ciklus predavanja istoričara Florijana Erbera.

Rusija i Francuska možda danas izgledaju kao države sa veoma različitim nacionalnim identitetima. Ipak, njihove istorije obeležene su zajedničkim problematikama, ranama i protivrečnostima; ukrštanja njihovih sudbina, u raznim tačkama istorije, mogla su značajno da se odraze na evropsku istoriju. Predlažemo da se podsetimo nekih ključnih momenata njihove zajedničke istorije, kroz sagledavanje francuskih i ruskih značajnih ličnosti.

Čuli smo u prvom predavanju kako se tokom vladavine Luja XIV Francuska nametnula kao dominantna sila; u to vreme Engleska joj se činila kao rival sa kojim se može nositi, Rusija je bila zemlja u usponu nakon reformi Petra Velikog. Ali, u periodu između 1762. i 1796. istorija kao da neumoljivo pravi zaokret. Francuska je poražena u Severnoj Americi i Indiji od strane Engleske, koja se ustoličava na okeanskom prestolu i ulazi u industrijsku revoluciju. 1789. Francuska dinastija Kapeta uzdrmana je Revolucijom bez presedana; Luj XVI je pogubljen 1793. Na istoku, Romanovska Rusija, kojom upravlja Katarina II, nemačka princeza koja nema ni kapi Romanovske krvi, nastavlja delo Petra Velikog. Savladava unutrašnje pobunjenike i francuske saveznike i nameće se kao velika i zastrašujuća sila, zahvaljujući svom širenju ka zapadu, Krimu i Kavkazu.

Koje ličnosti i koje sile su zaokrenule tok istorije? Da li je ovaj preokret iz koga se rodio današnji svet bio neizbežan?

Predavanja su otvorena za svu frankofonu publiku  željnu da bolje shvati savremeni svet, uz analizu, sa neophodne distance, uporednih istorija Francuske i Rusije.

Na francuskom, bez prevoda.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Utorak 19. februar 2019.