25 maj - 26 maj 2019 / Srbija

Prijemni ispit za upis u bilingvalna odeljenja

Ukupno osam bilingvalnih odeljenja u Srbiji, od kojih je već pet dobilo prestižnu licencu LabelFrancEducation, nudi mogućnost učenicima da 30% do 50% nastave prate na francuskom jeziku i dobiju diplomu koja je validna za upis na Francuske Univerzitete.

Ove godine, testovi za upis u bilingvalna odeljenja u Srbiji – za školsku 2019/2020. održaće se tokom vikenda 25. i 26. maja.

Za više informacija i kontakt sa ustanovama