13 nov 2019 - 17h / Beograd

Proširenje Evropske unije? Produbljenje evropske integracije?

Proširenje Evropske unije? Produbljenje evropske integracije? Različita stanovišta o reformi strategije proširenja EU
Konferencija – debata u partnerstvu sa Centrom za evropske politike (CEP)

Učestvuju:
Žilijen Vuaturije (SGAE),
Milena Lazarević (CEP),
Vladimir Ateljević, saradnik Fakulteta političkih nauka.
Moderator: Sena Marić (CEP)

Na francuskom i srpskom jeziku, sa simultanim prevodom.

U veoma uzdrmanom međunarodnom kontekstu (Brexit, trgovinske tenzije, migratorne tenzije) Evropska unija je istovremeno suočena sa mnogobrojnim izazovima.

Na poslednjem Evropskom samitu, odluka o otvaranju pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom je odložena za sledeće proleće, što je izazvalo mnogobrojne reakcije na celom kontinentu.

Već dugo vremena, proširenje Evropske Unije se u debatama suprotstavlja produbljenju evropske integracije, i te debate su prisutne od  90-ih godina. Danas, strategija proširenja nije više razumljiva i javna mnjenja država članica, kao i Srbije, na proširenje ne gledaju kao na nešto pozitivno. Kako ovaj region teži pristupanju Evropskoj uniji, mislimo da je važnije nego ikada raspravljati o tome zašto i kako da politika proširenja ponovo postane uspešna i o tome kako u to ubediti javno mnjenje.

Upravo iz tog razloga, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, u partnerstvu sa Centrom za evropske politike (CEP) vas pozivaju da prisustvujete konferenciji Politika proširenja EU na raskrsnici – ukrštanje stavova o proširenju i produbljenju EU , uz učešće Žilijena Vuaturijea, šefa kancelarije POLEST (zadužene za pitanja proširenja) u Generalnom Sekretarijatu za evropske poslove Republike Francuske.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Sreda 13. novembar, 17.00 – 19.00