17 nov - 18 nov 2022 / Beograd

Rat u Ukrajini, Evropska unija i Zapadni Balkan

U okviru projekta ES BALKA (Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu) Ministarstva za Evropu i Spoljnih poslova, u saradnji Univerziteta u Bordou i Univerziteta u Beogradu, održaće se međunarodna konferencija „Rat u Ukrajini, Evropska unija i Zapadni Balkan“ na francuskom, srpskom i engleskom jeziku 17. i 18. novembra 2022. godine na Pravnom fakultetu.

Konferencija će se održati se kao produžetak prvog izdanja „Jesenje škole“ regionalnog karaktera, na temu „Evropska unija i Zapadni Balkan suočeni sa novim geopolitičkim tenzijama“.

Program konferencije

Info

Pravni fakultet

Četvrtak 17. novembar 2022, 9h30-17h 
Petak 18. novembar 2022, 10h-17h

Na francuskom, srpskom i engleskom jeziku