28 mar 2022 / Srbija

Stipendije Vlade Francuske 2022-2023.

Student ste na master studjama ili na doktoratu i želeli biste da ostvarite svoj profesionalni plan. Studirate u Francuskoj na francuskom ili engleskom jeziku!  Odaberite studijski program nivoa master 2 ili doktorata, na univerzitetu po vašem izboru, u Strazburu, Bordou, Grenoblu ili Parizu, ili bilo kom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj i ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Svake godine oko četrdeset studenata iskoristi finansijsku podršku Vlade Francuske za nastavak studija u Francuskoj.

Konkurs za stipendije 2022-2023. otvoren je do 28. marta. 2022.

Studenti mogu da konkurišu za sledeće programe stipendija:

  • master 2
  • doktorat u komentorstvu
  • stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA).

Podnošenje kandidatura:
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd
vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Uslovi i kriterijumi nalaze se na:
www.institutfrancais.rs
www.serbie.campusfrance.org
www.francealumni.fr

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd