Arhiva

Agenda : digitalni novembar

25 nov - 28 nov / Niš
KreNI – Slow culture vs. Metaverse

KreNI konferencija je prvi i najuticajniji festival kreativnosti u jugoistočnoj Srbiji koji okuplja inovativne kreativce i stručnjake iz celog sveta. To je osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u mapiranje i rešavanje nekih problema u njihovom okruženju.
Opširnije

9 nov - 9h30-15h30 / Online
Crtanje linija

Akademija umetnosti u Novom Sadu organizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Francuskog instituta u Srbiji onlajn konferenciju „Crtanje linija“ o stanju umetnosti u umetničkim oblastima animacije, stripa i umetnosti igre u frankofonskim zemljama i Srbiji.
Opširnije

1 nov - 30 nov / Srbija
Digitalni novembar 2022. u Srbiji

Cilj manifestacije je da nam omogući lakši pristup novim tehnologijama, da promoviše bogatu i razvovrsnu francusku kreativnost u digitalnoj sferi, da se grade trajna francusko-srpska partnerstva u ovoj oblasti. Digitalni novembar ističe značaj međunarodnog dijaloga između digitalnih stvaralaca, profesionalaca i publike.
Opširnije

26 nov - 18h / Beograd
Playing Narratives: Le Grand Final

Dvadeset troje odabranih učesnika programa Playing Narratives (za koji se na početku prijavilo čak 200 kandidata), tokom 8 meseci pratilo je obuku u vezi sa stvaranjem i razvojem video igara. Međunarodni žiri odabraće jedan projekat koji će dobiti podršku.
Opširnije