Arhiva

Agenda : francuski jezik

28 mar - 19h / Beograd
Le bon mot
28 mar - 19h / Beograd
Le bon mot

Poredeći dvadeset osam odlomaka iz dela savremenih srpskih pisaca sa njihovim prevodom na francuski jezik, koji dugujemo Brižit Mladenović, Tatjana Samardžija objašnjava i ilustruje različite teme iz sintakse francuskog jezika.
Opširnije

Jedini frankofoni kulturni centar u Srbiji (koja je 2018. godine postala pridruženi član Međunarodne organizacije Frankofonije), Francuski institut u Srbiji tesno sarađuje sa svim srpskim partnerima koji promovišu frankofoniju u svim njenim dimenzijama (kultura, obrazovanje, održivi razvoj, prava čoveka, promocija multilateralizma)
Opširnije