Arhiva

Agenda : konkurs

Pored mogućnosti da sarađuju u okviru bilateralnog programa PHC Pavle Savić, francuski i srpski istraživački timovi mogu zajedno da podnose projekte za programe naučnog istraživanja u okviru objavljenog poziva za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2020-2021
Opširnije

Ovaj program je otvoren za stručnjake koji žele da podele znanje i da otrkriju neke nove pristupe u kulturnom sektoru, svuda u Srbiji. Zainteresovani mogu da podnesu prijave do 19. oktobra 2017. Dvoje od odabranih kandidata dobiće finansijsku podršku Francuskog instituta u Srbiji.
Opširnije

Stažiranje u školi jezika

Ponuda za stažiranje u školi jezika Francuskog instituta u Beogradu

Potrebno vam je profesionalno iskustvo u jednoj od međunarodnoj organizacija u Srbiji? Važno vam je da obogatite svoju biografiju? Želite da postanete deo frankofone kulturne, jezičke i naučne mreže? Francuski institut u Srbiji vam nudi staž od 20. januara do 20. marta 2019!

Rok za prijavu: 19. decembar 2019.
Više informacija