Arhiva

Agenda : seminar

1 apr / Srbija
Konkurs Labcitoyen 2020.

Program LabCitoyen svake godine u Parizu okuplja 60 mladih sa različitih univerziteta, iz udruženja i nevladinih organizacija, koji govore francuski jezik i aktivno su angažovani u borbi za ljudska prava. Ovogodišnja tema odnosiće se na dečija prava.
Opširnije

U okviru stručnih susreta koje organizuje Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, Francuski institut poziva, zajedno sa organizatorima, francuske stručnjake Patrika Blana iz Muzeja Arles antique i Veronik Blan-Bižon, profesorku Univerziteta Aix Marseille.
Opširnije

12 Jun - 18h / Beograd
Upotreba industrijskog otpada

U okviru promocije bilateralnog programa naučne saradnje PHC „Pavle Savić‟, Francuski institut predstavlja jedan od naučnih projekata koji je dobio podršku u okviru poziva 2018-2019. Reč je o projektu koji se odnosi na upotrebu industrijskog otpada za pravljenje materijala koji nisu štetni za životnu sredinu.
Opširnije

30 mar / Srbija
Konkurs LabCitoyen 2018.

Svake godine program LabCitoyen okuplja mlade osobe koje govore francuski jezik iz celog sveta na teme vezane za ljudska prava, i koriste ga kao sredstvo za razmenu mišljenja i akciju.
Opširnije