10 sep - 12 sep 2018 / Beograd

Treći međunarodni simpozijum o materijalima za skladištenje i konverziju energije

10-12. septembar 2018.
Hotel Mažestik, Obilićev venac 28

Centar izuzetnih vrednosti za vodoničnu energetiku i obnovljive izvore energije CONVINCE Instituta za nuklearne nauke “Vinča” i Inicijativa za vodoničnu energetiku Srbije, uz podršku Francuskog instituta, organizuju Treći međunarodni simpozijum o materijalima za skladištenje i konverziju energije.

Predavanja će održati istraživači sa Instituta Neel iz Grenobla u Francuskoj, Max Planck Instituta u Nemačkoj, Keio Univerziteta u Japanu i mnogi drugi.

Cilj konferencije je da istakne važnost razvoja i primene obnovljivih izvora energije u okviru rešavanja problema klimatskih promena i održivog razvoja, da podstakne građane Srbije, ali i relevantne privredne subjekte da uzmu aktivno učešće i uhvate se u koštac sa ovim problemom, kako bismo generacijama koje dolaze ostavili čistu i zdraviju životnu sredinu.

Institut za nuklearne nauke “Vinča”, kroz Centar izuzetnih vrednosti CONVINCE, jedna je od vodećih naučnih institucija u Srbji koja se aktivno bavi problemima vezanim za nove i obnovljive izvore energije i na ovaj način aktivno učestvuje u rešavanju naučnih izazova vezanih za klimatske promene. Posebno treba istaći naučnu saradnju između Centra izuzetnih vrednosti CONVINCE i CNRS Instituta Neel iz Grenobla u Francuskoj na polju primene materijala za skladištenje vodonika koja je započeta 2016. godine preko bilateralnog projekta Pavle Savić.

 

Ponedeljak 10. septembar 2018 – 17h30-19h30

Prezentacija postera
Francuski institut u Srbiji, Knez Mihailova 31

U okviru promocije naučne saradnje između Srbije i Francuske, bilateralnog programa PHC „Pavle Savić“, između Instituta nuklearnih nauka Vinča i Instituta Neel u Grenoblu koji su dobili bilateralna sredstva Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2016. godine, Francuski institut u Srbiji, podržava Treći međunarodni simpozijum o materijalima za skladištenje i konverziju energije i organizuje u svom prostoru prezentaciju postera u okviru ove konferencije.

Biće ovo odlična prilika da mladi istraživači u neposrednom razgovoru sa svojim kolegama i zainteresovanom publikom predstave svoje radove i dostignuća u oblasti razvoja i primene obnovljivih izvora energije u sklopu rešavanja problema klimatskih promena i održivog razvoja.

www.vin.bg.ac.rs/mesc2018/

Info

10-12. septembar 2018.
Hotel Mažestik, Obilićev venac 28

Ponedeljak 10. septembar 2018 – 17h30-19h30
Prezentacija postera – Francuski institut u Srbiji, Knez Mihailova 31