24 apr - 26 apr 2018 / Srbija

Turneja French Tech Culture

Kako privući novu publiku koja je sve više vremena provodi na društvenim mrežama? Koji su digitalni alati u službi kulturne medijacije? Kako stimulisati inovaciju u kreativnim industrijama? Kako organizovati i objediniti resurse aktera na polju kulture i kulturno-istorijske baštine na jednom području?

Magdalena Latajad i Žil Martine će pokušati da odgovore na ova pitanja i podele svoja iskustva tokom turneje French Tech Culture u Srbiji od 24. do 26. aprila.

Ovi stručnjaci, zaposleni u sektoru za kulturu i kulturno nasleđe grada Arla će predstaviti alate i konkretna rešenja koja su omogućila animiranje kulturnih institucija i startup-ova u njihovom regionu: platformu za objedinjavanje resursa Archeomed, kreativni maraton Museomix i brend French Tech.

Program:
Novi Sad, 24. april
Niš, 25. april
Beograd, 26. april

O našim predavačima:
Magdalena Lataillade
Diplomirala na istoriji savremene umetnosti na Sorboni i kulturnoj medijaciji u „Ecole du Louvre“, Magdalena Latajad radi duži niz godina u Parizu na kulturnoj produkciji (izložbe i predstave) i u Lilu na društvenom dizajnu (organizacija dva takmičenja u društvenom dizajnu/dizajn for Change). Od 2004. radi u Sektoru za kulturu i kulturno nasleđe grada, naročito se bavi projektima koji su vezani za digitalno posredovanje i u Museomix (deklaracija formata, profesionalni susreti, podrška metodologiji…), u organizaciji sajma za profesionalce kulturne baštine i kulture ili u koordinaciji projekata u vezi sa inovacijom, digitalizacijom i kulturom.

Gillet Martinet
Doktor na Geonaukama & Materijalima, Žil Martine je, sa punih trideset godina iskustva, priznat kao specijalista u karakterizaciji, poznavanju trajnosti mineralnih materijala. Osnovao je 2013. udruženje Asle, preduzeće u službi očuvanja građevina i kulturnih dobara od kamena: studije, dijagnostika, tehnička podrška. Žil Martine je izvršni direktor Sektora za kulturu i kulturnu baštinu i aktivni član platforme Archeomed.

Info

Sektor za kulturu i kulturno-istorijsku baštinu grada Arla: https://www.industries-culturelles-patrimoines.fr
French Tech: http://www.lafrenchtech.com/