Časovi pripreme za DELF/DALF

Beograd, Niš, Novi Sad

Ovi časovi su priprema za strukturu i opšti sadržaj ispita, gde se uvežbavaju sve četiri veštine od kojih se ispiti sastoje na svakom nivou : razumevanje pisanog i usmenog teksta, pismeno i usmeno izražavanje.

Broj časova : 2 časa od po 90 minuta nedeljno
Ukupno : 21 sat u toku 7 nedelja

Priprema za DELF B2

Časovi pripreme za DELF B2 namenjeni su kandidatima koji već imaju odredjeni nivo znanja (otprilike 400 sati učenja francuskog jezika). Uvežbavaju se sve četiri veštine (pismeno i usmeno izražavanje i razumevanje) i kandidat se obucava za ovladavanje tehnikama koje su potrebne da bi se stekla diploma DELF nivoa B2:

  • Razumevanje audio dokumenata ;
  • Razumevanje teksta informativnog karaktera i teksta sa argumentima;
  • Argumentovano pisanje na temu ličnog karaktera;
  • Usmeno izlaganje zasnovano na kratkom dokumentu.

Metode: u dogovoru sa profesorom

Priprema za DALF C1

Časovi pripreme za DALF C1 namenjeni su kandidatima koji imaju viši nivo znanja (otprilike 600 sati učenja francuskog jezika). Uvežbavaju se tehnike pisanja eseja, sinteze i usmenog izlaganja za DALF:

  • Razumevanje audio dokumenata;
  • Razumevanje isečaka iz štampe i drugih autentičnih tekstova;
  • Sastavljanje argumentovanog eseja i pisane sinteze dva ili tri autentična teksta;
  • Usmeno izlaganje na osnovu više pisanih dokumenata.

Metode: u dogovoru sa profesorom