Diplome i testovi

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanični ispiti Ministarstva prosvete Republike Francuske koji omogućavaju određivanje nivoa znanja francuskog jezika. Njihovo važenje je neograničeno.
Opširnije

Ambasada Francuske u Beogradu, odnosno Francuski institut - odeljenje za lingvističku saradnju, potpisali su ugovore sa državnim školskim ustanovama u Srbiji, koji im omogućavaju da svojim učenicima ponude polaganje francuskog jezika shodno njihovom nivou znanja – DELF u školskim ustanovama.
Opširnije

Beograd, Niš, Novi Sad
Časovi pripreme za DELF/DALF

Ovi časovi su priprema za strukturu i opšti sadržaj ispita, gde se uvežbavaju sve četiri veštine od kojih se ispiti sastoje na svakom nivou : razumevanje pisanog i usmenog teksta, pismeno i usmeno izražavanje.
Opširnije

TCF je test nivoa znanja francuskog jezika i namenjen je osobama kojima francuski nije maternji jezik. Test važi 2 godine. U Srbiji se može polagati isključivo u Francuskom institutu u Beogradu.
Opširnije

Beograd
TCF – Kvebek

Ovaj test znanja jezika je specijalno napravljen sa ciljem da zadovolji norme Ministarstva za imigraciju i kulturne zajednice (MICC) i isključivo je namenjen potrebama osoba koje nameravaju da se trajno nastane u Kvebeku.
Opširnije