Test znanja francuskog jezika

Beograd

TCF je test nivoa francuskog jezika namenjen osobama kojima francuski nije maternji jezik. Ovaj test se polaže na zahtev, u zavisnosti od datuma koji odgovaraju kandidatima. Njegovo važenje je 2 godine.  Ovaj test može biti polagan isključivo u Francuskom institutu u Beogradu.

Postoje četiri različite verzije testa znanja francuskog jezika (TCF):

  • Ukoliko želite da se upišete na prvu godinu studija na nekom od univerziteta u Francuskoj ili u francusku Arhitektonsku školu izaberite TCF DAP (zahtev za predupis)
  • Ukoliko treba da dokažete nivo znanja francuskog jezika kao deo procesa pristupanja francuskom državljanstvu, izaberite TCF ANF (za pristup francuskom državljanstvu)
  • Ukoliko želite da se trajno preselite u Kvebek i treba da odradite procenu svog nivoa znanja francuskog jezika kao deo imigracione procedure izaberite TCF QC (Za Kvebek)
  • Ukoliko želite da procenite svoje znanje francuskog jezika iz privatnih razloga (akademskih ili profesionalnih) izaberite TCF TP ( opšti test)

Svaka verzija TCF testa sastoji se iz različitih delova, obaveznih i dodatnih, sa i bez mogućnosti da se zadaci kombinuju:

  • Slušanje: 29 pitanja za 25 minuta
  • Upotreba jezičkih struktura: 18 pitanja za 15 minuta
  • Čitanje: 29 pitanja za 45 minuta
  • Usmeno izražavanje: 12 minuta
  • Pismeno izražavanje: 60 minuta (sat i po za TCF DAP)

Usmeno izražavanje je deo ispita koji se održava sa ispitivačem; ostali delovi ispita rade se na kompjuteru u jezičkoj  laboratoriji u Francuskom institutu.

Za više informacija o testu znanja francuskog jezika (TCF) i o primerima samog ispita, posetite web stranicu CIEP http://www.ciep.fr/tcf

Od ponedeljka do petka od 9h do 13h i od 14h do 17h
Zmaj Jovina 11 – 11000 Beograd
francuskizaodrasle@institutfrancais.rs
T (011) 302 36 31 / 063 238 244