Časovi za odrasle i srednjoškolce

Za odrasle i srednjoškolce

Kursevi za odrasle namenjeni su svima koji žele da započnu upoznavanje sa francuskim jezikom i kulturom, kao i za one koji žele da usavrše svoja znanja. Studenti, zaposleni i penzioneri mogu se upisati na ove kurseve nakon kratkog razgovora tokom kojeg se utvrđuje grupa koja odgovara nivou znanja i očekivanjima polaznika.

Ovi časovi su priprema za DELF A1, A2 i B1 i omogućavaju dostizanje nivoa  B1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

Broj časova : 2 časa od 90 minuta ili 1 čas od 180 minuta nedeljno
Ukupno : 21 sat u toku 7 nedelja

Metode učenja: EDITO (za odrasle), Adosphère (za srednjoškolce) i Zig Zag (za decu)

Časovi francuskog jezika

 * Opis nivoa (pdf)
Intenzivni časovi

Od ponedeljka do petka, 120 minuta dnevno, tokom dve nedelje.

Intenzivni kursevi namenjeni su svima koji žele da iskoriste period odmora za učenje francuskog ili unapređivanje svog nivoa. Polaznici rade u malim grupama koje se okupljaju svakog dana, u terminima fleksibilnijim od klasičnih kurseva u okviru standardnih ciklusa.

Individualni časovi / za profesionalce / za preduzeća

Na zahtev.

Francuski Institut takođe organizuje individualne kurseve ili posebne grupe opšteg francuskog ili poslovnog francuskog jezika, obezbeđujući progresivno učenje jezika koje polaznicima pomaže u ostvarivanju željenih ciljeva.