TCF (Test znanja francuskog jezika)

TCF je test nivoa znanja francuskog jezika i namenjen je osobama kojima francuski nije maternji jezik. Test važi 2 godine. U Srbiji se može polagati isključivo u Francuskom institutu u Beogradu.

Postoji tri različite verzije testa znanja francuskog jezika (TCF):

  • Ukoliko treba da dokažete nivo znanja francuskog jezika pri podnosenju zahteva za dobijanje drzavljanstva, za regulisanja boravka ili za integraciju odaberite TCF IRN (Integracija, Boravak, Državljanstvo)
  • Ukoliko želite da se trajno preselite u Kvebek ili Kanadu, i  treba da uradite procenu nivoa znanja francuskog jezika u sklopu imigracione procedure, odaberite TCF QC (za Kvebek) ili TCF CA (za Kanadu)
  • Ukoliko želite da procenite znanje francuskog jezika iz privatnih razloga (akademskih ili profesionalnih) odaberite TCF TP (opšti test).Ukoliko predajete zahtev za predupis i želite da upišete prvu godinu studija na nekom od Univerziteta u Francuskoj ili neku od arhitektonskih francuskih škola, odaberite TCF TP (opšti test) sa obaveznim delom pismenog izrazavanja.

Svaka verzija TCF testa sastoji se iz različitih delova, obaveznih i fakultativnih, sa i bez mogućnosti da se zadaci kombinuju:

  • Usmeno razumevanje: 29 pitanja
  • Upotreba jezičkih struktura: 18 pitanja
  • Pismeno razumevanje: 29 pitanja za 45 minuta
  • Usmeno izražavanje: 3 zadatka – 12 minuta
  • Pismeno izražavanje: 3 zadatka – 60 minuta
Nivo Upotreba jezičkih struktura Usmeno razumevanje Pismeno razumevanje Usmeno izražavanje Pismeno izražavanje
TCF TP obavezno obavezno obavezno fakultativno fakultativno
TCF ANF NE obavezno NE obavezno NE
TCF QC NE 1 do 4 zadatka po izboru
TCF CA NE obavezno obavezno obavezno obavezno

Usmeno izražavanje je jedini deo ispita koji se održava sa ispitivačem; ostali delovi ispita polažu se na kompjuteru, u jezičkoj  laboratoriji Francuskog instituta.

Ovaj test se polaže na zahtev, u zavisnosti od datuma koji odgovaraju kandidatima. Rezultati su poznati odmah nakon samog testiranja (osim za pismeno izražavanje). Zvanična potvrda sa rezultatima o položenom ispitu dodeljuje se 15 dana nakon polaganja.

Usmeno izražavanje je jedini deo ispita koji se održava sa ispitivačem; ostali delovi ispita polažu se na kompjuteru, u jezičkoj  laboratoriji Francuskog instituta.

Polaganje TCF testova se može zakazati jednom mesečno. Rezultati su poznati odmah nakon samog testiranja (osim dela testa pismenog izražavanja za koji se rezultati dobijaju kasnije). Zvanična potvrda sa rezultatima o položenom ispitu stiže u Institut za dve nedelje nakon polaganja.

Za više informacija o testu znanja francuskog jezika (TCF) i o primerima samog ispita, posetite web stranicu France Éducation internationalwww.france-education-international.fr