Test znanja francuskog jezika

Beograd

TCF je test nivoa znanja francuskog jezika i namenjen je osobama kojima francuski nije maternji jezik. Test važi 2 godine.  Može se polagati isključivo u Francuskom institutu u Beogradu.

Postoji pet različitih verzija testa znanja francuskog jezika (TCF):

  • Ukoliko želite da upišete prvu godinu studija na nekom od Univerziteta u Francuskoj ili u neku od Arhitektonskih francuskih škola, odaberite TCF DAP (zahtev za predupis)
  • Ukoliko treba da dokažete nivo znanja francuskog jezika u proceduri za dobijanje francuskog državljanstva, odaberite TCF ANF (za državljanstvo)
  • Ukoliko želite da se trajno preselite u Kvebek ili Kanadu, i  treba da uradite procenu nivoa znanja francuskog jezika u sklopu imigracione procedure, odaberite TCF QC (za Kvebek) ili TCF CA (za Kanadu)
  • Ukoliko želite da procenite znanje francuskog jezika iz privatnih razloga (akademskih ili profesionalnih) odaberite TCF TP (opšti test)

Svaka verzija TCF testa sastoji se iz različitih delova, obaveznih i dodatnih, sa i bez mogućnosti da se zadaci kombinuju:

  • Slušanje: 29 pitanja za 25 minuta
  • Upotreba jezičkih struktura: 18 pitanja za 15 minuta
  • Čitanje: 29 pitanja za 45 minuta
  • Usmeno izražavanje: 12 minuta
  • Pismeno izražavanje: 60 minuta (90 min za TCF DAP)

Usmeno izražavanje je jedini deo ispita koji se održava sa ispitivačem; ostali delovi ispita polažu se na kompjuteru, u jezičkoj  laboratoriji Francuskog instituta.

Ovaj test se polaže na zahtev, u zavisnosti od datuma koji odgovaraju kandidatima. Rezultati su poznati odmah nakon samog testiranja (osim za pismeno izražavanje). Zvanična potvrda sa rezultatima o položenom ispitu dodeljuje se 15 dana nakon polaganja.

Za više informacija o testu znanja francuskog jezika (TCF) i o primerima samog ispita, posetite web stranicu France Éducation international: http://www.ciep.fr/tcf

KONTAKT
Od ponedeljka do petka od 9h do 13h i od 14h do 17h
Zmaj Jovina 11 – 11000 Beograd
francuskizaodrasle@institutfrancais.rs
T (011) 302 36 31 / 063 238 244