22 jul 2022 / Srbija

Francusko-srpski program “Pavle Savić”

Istraživanje i naučna saradnja: Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2023-2024

Produženje roka za prijavu do 22. jula 2022.

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa „Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“.

Više od 150 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć od 2003. godine.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo za Evropu I spoljne poslove I Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.

Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 22. jul 2022. 
Početak projekata: januar 2023.
Kraj projekata: decembar 2024.

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:

Za ekipe iz Francuske
Za ekipe iz Srbije

Kontakt u Francuskom institutu: vesna.adamovic@institutfrancais.rs