20 sep 2019 / Srbija

Istraživanje i naučna saradnja

Projekat multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2020 – 2021

Pored mogućnosti da sarađuju u okviru bilateralnog programa PHC Pavle Savić, francuski i srpski istraživački timovi mogu zajedno da podnose projekte za programe naučnog istraživanja u okviru objavljenog poziva za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2020-2021, koji uključuje od 2 do 4 zemlje učesnice (Austrija, Češka. Srbija, Slovačka) i Francusku.

Ovaj program naučne i tehnološke saradnje ima za cilj podsticanje multilateralne saradnje u Dunavskom regionu i stvaranje evropskih istraživačkih mreža radi formiranja evropskog istraživačkog prostora, i na taj način olakšava istraživačima učešće u evropskim programima. Program traje 22 meseca, od marta 2020. do decembra 2021. godine, a finansijska sredstva namenjena su za mobilnost istraživača.

Ovaj program saradnje u Dunavskom regionu sprovode u Francuskoj: Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske (MEAE) i Ministarstvo visokog obrazovanja, nauke i inovacije (MESRI), u Austriji: Austrijska agencija za međunarodnu saradnju (Österreichischer Austauschdienst/OeAD) Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje (BMBWF), u Češkoj Republici: Ministarstvo obrazovanja, omladine i sporta (MSMT), u Republici Srbiji: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Slovačkoj Republici: Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta (MINEDU).

Pošto Francuska učestvuje prvi put u ovom programu, samo 2 ili 3 najbolja projekta sa najvećim ocenama prilikom ocenjivanja moći će da dobiju finansijsku podršku Francuske u okviru ovog programa. Ostali projekti koje bude odobrila komisija za odabir projekata mogu da učestvuju u programu, ali će istraživači iz Francuske morati sami da snose troškove učešća. Austrijski, slovački, češki i srpski partneri moći će da dobiju finansijsku podršku svojih zemalja u okviru tih projekata.

Projekti koji učesvuju u aktuelnim bilateralnim programima Amadeus, Barrande, Pavle Savić i Stefanik ne mogu da se prijave za ovaj oblik finansiranja. Međutim, ohrabruje se konkurisanje istraživača nakon završetka bilateralnih projekata.

Kalendar

  • Krajnji rok za zajedničko konkurisanje: 20.09.2019.
  • Objavljivanje rezultata: kraj februara 2020.
  • Početak projekta: 01.03.2020.
  • Kraj projekata: 31.12.2021.

Zvaničan tekst poziva i informacije:
Za timove iz Francuske
Za timove iz Srbije

Info

Krajnji rok za podnošenje projekata : 20.09.2019.