Uverenja DELF / DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanični ispiti Ministarstva prosvete Republike Francuske koji omogućavaju određivanje nivoa znanja francuskog jezika. Njihovo važenje je neograničeno.

Diplome DELF i DALF usklađene su sa nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope. Svaka diploma je nezavisna: kandidat može, bez polaganja pristupnih testova da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu, iako prethodno nije stekao diplomu nižeg nivoa. Svaka diploma vrednuje 4 jezičke sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje kao i usmeno i pismeno izražavnje.

Važna napomena: ne vrši se povraćaj uplaćenog novca za ispit.

 

Ispiti su prilagođeni uzrastu i interesovanjima kandidata:

DELF za odrasle: (Delf A1, A2, B1, B2, Dalf C1, C2). Ovaj ispit omogućava određivanje nivoa znanja francuskog jezika i prevashodno je namenjen odraslim osobama. To je standardna diploma, a ispitna pitanja povezana su sa savremenim i opštim temama današnjeg društva.  Priznata u poslovnom kontekstu, ova diploma ozvaničiće vaše znanje francuskog jezika, koristiće vam u frankofonom okruženju i pomoći će vam da realizujete željene projekte.

DELF za učenike: (Delf A1, A2, B1, B2): za učenike viših razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola. Ova verzija DELF-a zasniva se na istom principu kao i DELF za odrasle, ali tematski je prilagođena mlađem uzrastu: ispitna pitanja kao i tematika su bliski interesovanjima mlađih ljudi. Ovaj ispit namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola (12-18 god), a dobijena diploma istog je nivoa kao i diploma Delf-a za odrasle.

DELF za osnovce: Delf za osnovce je diploma za ozvaničenje nivoa stečenog znanja francuskog jezika i namenjena je deci od 7 do 11 godina koja pohađaju niže razrede osnovne škole.

DELF u školskim ustanovama: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja Republike Srbije i Ambasada Republike Francuske u Srbiji uspostavili su od 2010. godine program koji omogućava školskim ustanovama u Srbiji da organizuju za svoje učenike  polaganja DELF-a, međunarodno priznatog ispita nivoa znanja francuskog jezika koji sprovodi Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja u Francuskoj. Ovaj ispit vrednuje znanje francuskog jezika za nivoe  A1, A2, B1 i B2.  Svakog proleća Francuski institut organizuje polaganje u više od 100 školskih ustanova koje imaju posebnu akreditaciju za ovaj program od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ambasade Francuske u Srbiji. Prednost ovog programa je što đaci polažu ispit upola cene, bez obzira na nivo znanja. Privatne školske ustanove takođe mogu prijavljivati svoje učenike za polaganje.