17 sep - 20 sep 2019 / Beograd

ATLAS standard model workshop 2019

Naučni skup: ATLAS standard model workshop 2019
Kao deo dugogodišnje saradnje sa CERN-om i ATLAS projektom, Institut za fiziku u Beogradu prvi put organizuje godišnju radionicu ATLAS-a po standardnom modelu.

ATLAS je jedan od dva detektora najvećeg akceleratora čestica na svetu, LHC (Veliki hadronski sudarač). Trenutna istraživanja imaju za cilj da postave Visokoluminozni veliki sudarač hadrona (High-Luminosity LHC) do 2026. godine koji uključuje razne oblasti istraživanja u fizici, od Higgsovog istraživanja bozona do dodatnih prostorno-vremenskih dimenzija, kroz čestice koje bi mogle da formiraju tamnu materiju.

Na eksperimentu ATLAS radi više od 3000 naučnika iz 174 instituta i 38 zemalja. Francuska značajno doprinosi ovom projektu (180 miliona evra). Timovi iz Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) i Komesarijata za atomsku energiju (CEA) i razni univerziteti posebno su uključeni u istraživanje i tehnološka dostignuća superprovodnih magneta kao i u podmlađivanje detektora i akceleratora. Više od 400 naučnika iz Francuske prati obnovu najvećeg i najmoćnijeg sudarača čestica na svetu. Institut za fiziku u Beogradu je partner ATLAS projekta više od petnaest godina.

Francuski institut učestvuje u ovom događaju u okviru svoje misije jačanja francusko-srpske naučne saradnje.

Za dodatne informacije

Info

Rektorat Univerziteta

Studentski trg 1

17-20. septembar 2019.