22 maj 2021 - 18h-19h-20h / Beograd

Iza kulisa stvaralaštva, esej Karola Befe i Sedrika Vilanija

Subota 22. maj

18h00
Iza kulisa stvaralaštva, esej Karola Befe i Sedrika Vilanija
Razgovor o eseju vode Karol Befa, autor, Vesna Todorčević (Matematički institut SANU), Danijela Vučićević (Centar za promociju nauke).

19h00
Iza kulisa stvaralaštva, potpisivanje knjiga
Kako i odakle dolaze ideje? Da li su potrebna ograničenja slobodi stvaralaštva? Koju ulogu igraju rituali pojedinaca prilikom razrade njihovih razmišljanja? U svom eseju Karol Befa, pijanista i kompozitor, i Sedrik Vilani, matematičar, odgovaraju na ova pitanja kroz neformalni dijalog o kreativnosti u matematici i muzici.

20h00
Koncert: Karol Befa, klavirske improvizacije na teme zadate iz publike

Kažu da improvizovati znači komponovati i izvoditi istovremeno, bez pripreme, neku poemu, neku ariju, neki govor… U okviru ovog koncerta Karol Befa improvizovaće na teme koje će predlagati publika. To može da bude samo jedna reč – „Tristan“ – ili neki zamišljeni susret, na primer između Don Žuana i Karmen… Ili neko izmišljeno delo „Bahov tango“. Sve je moguće zamislit i iskazati muzikom. Publika je jedini sudija! (Karol Befa)

Karol Befa je francusko-švajcarski kompozitor, pijanista i predavač na univezitetu, poljskog porekla. Sa poznatim francuskim matematičarem Sedrikom Vilanijem napisao je esej Iza kulisa stvaralaštva, koji je na francuski prevela Dejana Milanović. Objavili su ga beogradski Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU, 2021.

Partneri: Matematički institut SANU, Centar za promociju nauke Beograd, CEBEF, Zadužbina Ilije M. Kolarca

Info

Beograd, Zadužbina Ilije Kolarca

Studentski trg 5

konsekutivni prevod