Promocija nauke

Nastala 2005. godine, Evropska noć istraživača je program Horizont Evropa koji ima za cilj približavanje zvanja istraživača široj javnosti i podizanje svesti o istraživačkim i inovacionim aktivnostima.
Opširnije