Campus France agencija u Srbiji

Imate li pitanja u vezi sa svojim studijskim planom u Francuskoj? Ogranak „Campus France Serbie“ u Beogradu poslužiće vam kao info punkt za vaš odlazak na studije u Francusku.

Ogranak „Campus France“ nalazi se u okviru medijateke Francuskog instituta u Srbiji i otvoren je za sve koji žele da nastave svoje visoko obrazovanje u Francuskoj.

„Campus France“ je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti.

Kontaktsandra.elezovic@institutfrancais.rs

Više informacija potražite na: www.srbija.campusfrance.org i www.campusfrance.org
Pratite naše aktuelnosti na Facebook stranici: Campus France Serbie