9 nov 2017 - 18h / Beograd

Kada se Istorija i Pravda suoče sa varalicama

Kada se Istorija i Pravda suoče sa varalicama: od afere „Martin Ger“ do danas
Ciklus predavanja: Velike sudske afere #2

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, poziva vas na ciklus predavanja koja će održati Florian Erber, profesor istorije u Francuskoj školi u Beogradu i sudija Pjer Bele. Ciklus će biti posvećen pravnom i istorijskom razmatranju velikih afera koje su ušle u evropsku istoriju.  Ova predavanja otvorena su za sve one koji žele da bolje shvate savremeni svet kroz analizu, sa neophodne distance, načina na koji su veliki sudski procesi doprineli razvoju prava… i naših društava.

1548. godine jedan seljak, Martin Ger, naglo nestaje iz svog sela Artigata u Pirinejima, ostavljajući za sobom suprugu Bertrandu i jedno dete. Osam godina kasnije, pojavljuje se; njegova žena, sestre i brojni žitelji Artigata ga prepoznaju; rađaju se još dve ćerke. Ali, taj čovek zapravo nije Martin Ger… već varalica Arno di Til.

Ovo je jedna od najčudnijih prevara u istoriji. Šta je navelo Arno di Tila da uzurpira identitet jednog seljaka? Kako je uspeo da prevari ljude bliske Martinu Geru? Da li se žena zapravo pretvarala da je bila ubeđena da se vratio njen muž, kako bi sebi pružila novi život, nove ljubavi? Da li je pravda uspela da razotkrije ovog savršenog prevaranta? I da li jedan istoričar može da osvetli tamne zone ove afere, danas kada je od nje prošlo više od 500 godina?

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31