19 Jun - 20 Jun 2019 / Beograd

Osvajanje obnovljivih izvora energije!

U okviru projekta  „Karavan za klimu #2“ i Evropske nedelje za obnovljive izvore energije, ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji organizuju Nacionalnu konferenciju u partnerstvu sa Grupom SUEZ, Programom Ujednjenih nacija za razvoj,  Delegacijom evropske unije, Centrom za promociju nauke, Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, kao i sa nekoliko asocijacija za zaštitu životne sredine. Ova konferencija ima za cilj da sagleda stanje u vezi sa potrošnjom fosilnih goriva u Srbiji kao i da ukaže na mogućnosti koje postoje ili koje treba podsticati radi većeg korišćenja čistih ili recikliranih izvora energije.

Glavni uzrok za povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji i to u 80% slučajeva je energetski sektor, posebno što termoelektrane na ugalj predstavljaju pretežni način proizvodnje električne energije i grejanja u Srbiji. Ipak, Ministarstvo rudarstva i energetike usvojilo je strategiju kojom predviđa smanjenje potrošnje energije (mere za povećanje energetske efikasnosti zgrada), ali isto tako i korišćenje čistijih i obnovljivih izvora energije, kao što su: geotermalna energija, prerada otpada, itd. Rešenja postoje, u toku su i istraživanja, koja u pojedinim slučajevima direktno sprovode privatna preduzeća, ali ono što je bitno to su promene u kulturi, a građani Srbije, od sada pa na dalje, moraju da imaju na umu energetsku tranziciju.

To će i biti cilj ove konferencije: informisanje građana o povezanosti između fosilnih goriva i klimatskih promena, težnja ka racionalnijem korišćenju energije i isticanje rešenja koja već postoje u korišćenju održivih i čistijih izvora energije. Francuski i srpski naučnici će biti pozvani da učestvuju na ovoj konferenciji, ali isto tako i predstavnici civilnog društva (udruženja i preduzeća) kojima će to biti prilika da predstave rešenja koja postoje u Srbiji, Francuskoj i Evropi.

Info

Jugoslovenska Kinoteka

Uzun Mirkova 1

Sreda 19. i četvrtak 20. jun 2019.
Na francuskom i srpskom jeziku (simultani prevod)

Radna verzija programa (pdf)
Prijavite se ovde
www.karavanzaklimu.rs