17 okt - 24 okt 2023 / Beograd

Otac i Sin – Predstave po delu Florijana Zelera

Dve predstave francuskog autora Florijana Zelera, Otac i Sin, deo su pozorišne trilogije, zajedno sa Majkom.

Bol. To je motiv ove „slučajne trilogije“, kako je naziva njen autor. Bol oca, kada se sve što ga okružuje polako deformiše, mesta, lica, predmeti. Bol majke, koju osećanje usamljenosti nakon odlaska deteta razara. Na kraju, bol sina, kog osećaj mučnine ne napušta. Međutim, dok se ono za šta smo mislili da je nepromenjivo povlači po živom blatu, humor i šala izbijaju iz replika, „crnog humora“ koji drži likove u iluzornoj stvarnosti. Tragični osećaj nemira čini ove komade univerzalnim, i od Florijana Zelera čini autora čiji su tektstovi najigraniji na svetu.

Info

Atelje 212

Svetogorska 21, Beograd

Otac

Utorak 17. i 24. oktobar u 20.00

Režija:
Paolo Mađeli

 

Sin

Četvrtak 19. oktobar u 20.00

Režija:
Ana Tomović

Karte: www.bilet.atelje.rs