8 sep 2021 - 20h / Beograd

Beogradski festival igre: „Umwelt“, trupa Magi Maren

Pozdravljena od kritike već od samog nastanka 2004. godine, predstava „Umwelt“ Magi Maren putem nestvarne igre ogledala i iluzija preispituje čovečanstvo, tako krhko a opet veoma moćno.

Magi Maren je umetnica svetskog renomea i retka koreografkinja koja čin igranja postavlja u perspektivu razmišljanja o savremenom društvu, stvarajući šokantne i nezaboravne predstave. Predstava Umwelt — koju bismo takođe mogli nazvati “svet u kom živimo” — pokazuje do koje mere je njen koreografski rukopis sačuvao svoju oštricu, još od predstave May B 1981. godine, i sa velikom preciznošću spaja radikalno i poetično kako bi opisala drhtaje čovečanstva. Koreografkinja se opredelila za fascinantnu scensku postavku: pedesetak panela/ogledala pred kojim se pojavljuju i nestaju devet protagonista, devet tela koje prožimaju zvuci električne gitare ističući rafalne nalete vetra na sceni. U neprekidnom fluksu svakodnevnih pokreta, ona istražuje lepotu i muke zajedničkog života, kao i krhko i kratkotrajno ljudsko stanje. Trka iza ogledala i magične pojave spajaju bića, koja se približavaju jedna drugim da bi se potom udaljila i tako do potpune iscrpljenosti. Hipnotički karakter predstave Umwelt otkriva misterije sveta čije neprestane promene izazivaju stanja radosti i tuge i na koja možemo uticati ili smo potpuno bespomoćni!

Info

Atelje 212

Svetogorska 21

Sreda 8. septembar 2021 – 20h00

U prisustvu otpravnika poslova Francuske ambasade u Srbiji, Gdina Fatiha Aksala i direktora Francuskog instituta u Srbiji, gdina Stanislasa Pjerea.