25 mar 2021 - 18h / Online

BREXIT i ponovno rađanje identiteta u Evropi: slučaj Škotske

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, organizuje ciklus predavanja koje će održati Florian Herber, profesor istorije u Francuskoj školi u Beogradu i Lisijen Grije, profesor istorije u gimnaziji Leopold Sedar Sengor u Evreu.

Ovaj ciklus je posvećen rasvetljavanju onih istorijskih perioda koji su Evropu odvukli u takve ponore da je delovalo nemoguće da će se ikada uspraviti. Koja je bila uloga pojedinaca u preporodima koji su ipak usledili i obeležili istoriju Evrope? Ovaj ciklus istaći će značaj Istočne Evrope za razumevanje evropske i svetske istorije, ali i onih zaboravljenih tragičnih junaka koje je krasila snažna humanost.

Četvrtak, 25. mart 2021 – 18h00
Online: https://bit.ly/398QAg6

Predavanje #5:
BREXIT i ponovno rađanje identiteta u Evropi: slučaj Škotske
Na francuskom, bez prevoda

Predavač: Lisijen Grije, profesor istorije

Referendum oko BREXIT-a i izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske Unije u junu 2016. godine imali su posledice na više nivoa i u različitom obimu. Ovaj događaj se često predstavlja iz ugla ekonomije ili politike, a ređe sa istorijskog, geografskog, kulturnog ili identitetskog aspekta. Na koje teritorije se odnosi pitanje BREXIT-a? Kakav uticaj može imati istorija u oblastima na koje utiče izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske Unije? Da li je ovaj referendum podstakao ponovno rađanje identiteta? Počev od devetnaestog veka, u Škotskoj se pojavljuju faze ponovnog otkrivanja i zaboravljanja svoje prošlosti. Od Sir Valtera Skota, koji početkom devetnaestog veka vraća kilt u modu, preko sukoba sa Londonom oko „naslednog prava”, uz pozivanje na nama nepoznati dokument iz 1638. godine – Nacionalni zavet za odbranu vere, odnosno škotske crkve, na koji način Škotska uspeva da se izbori sa izazovima koje donosi pripadanje jednoj multikulturalnog državi kao što je Ujedinjeno kraljevstvo?

Info

Četvrtak, 25. mart 2021 – 18h00
Online: https://bit.ly/398QAg6