Nauka

1 apr / Srbija
Konkurs Labcitoyen 2020.
1 apr / Srbija
Konkurs Labcitoyen 2020.

Program LabCitoyen svake godine u Parizu okuplja 60 mladih sa različitih univerziteta, iz udruženja i nevladinih organizacija, koji govore francuski jezik i aktivno su angažovani u borbi za ljudska prava. Ovogodišnja tema odnosiće se na dečija prava.
Opširnije