23 jan 2019 - 18h30 / Beograd

Francuska Luja XIV i nova Rusija Petra Velikog

Ciklus predavanja: Francuska / Rusija: epohalni susreti, presudni sukobi 
Predavanje #1: Francuska Luja XIV i nova Rusija Petra Velikog

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, poziva vas na novi ciklus predavanja istoričara Florijana Erbera.

Rusija i Francuska možda danas izgledaju kao države sa veoma različitim nacionalnim identitetima. Ipak, njihove istorije obeležene su zajedničkim problematikama, ranama i protivrečnostima; ukrštanja njihovih sudbina, u raznim tačkama istorije, mogla su značajno da se odraze na evropsku istoriju. Predlažemo da se podsetimo nekih ključnih momenata njihove zajedničke istorije, kroz sagledavanje francuskih i ruskih značajnih ličnosti.

Ovo prvo predavanje vodi nas na kraj XVII veka kada putanje Francuske i Rusije počinju neizbežno da se približavaju. Francuska Luja XIV, koja se afirmiše kao nova vladajuća sila na kontinentu, posmatra uspon jednog cara, Petra Velikog, koji je uzdrmao Rusiju, i, pun znatiželje i ambicija, izvodi je na evropsku scenu. Ipak, Francuska Luja XIV i nova Rusija Petra Velikog nastavljaju da vode paralelne, gotovo odvojene živote. Zašto?

Predavanja su otvorena za svu frankofonu publiku (srednjoškolci, studenti, stručnjaci, odrasli) željnu da bolje shvati savremeni svet, uz analizu, sa neophodne distance, uporednih života Francuske i Rusije.

Na francuskom, bez prevoda.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Sreda, 23. januar 2019 – 18h30