Radionice „Biram Francuski“

Biram francuski omogućava školama da ugoste francuske lektore, sa ciljem da izađu u susret đacima.

Šest lektora radi u Nišu, Pirotu, Beogradu, Valjevu i Novom Sadu. U svojstvu diplomiranog profesora francuskog jezika za strance, oni svakog petka putuju po čitavoj Srbiji i organizuju radionice po školama.

Šta je Biram francuski?
Biram francuski predstavlja inicijativu Francuskog instituta u Srbiji sa ciljem da se podrže profesori francuskog jezika, kulture i frankofonije. Svakog petka na poziv profesora po dva lektora zajedno idu po školama i organizuju radionice za đake. Rad u školama sa frankofonim osobljem je nešto posebno – on podrazumeva aktuelne dinamične metode,  pune igara i utemeljene  na komunikaciji.

Koji razredi su u pitanju?
Sve škole mogu da pozovu lektore, uključujući i gradove u kojima lektori ne rade od ponedeljka do četvrtka. Oni uglavnom dolaze u četvrti razred, da bi probudili želju kod dece da uče francuski, kao i u osme razrede, da bi ih podstakli da nastave sa učenjem francuskog jezika u srednjim školama i gimnazijama ili u filološkim ili dvojezičnim odeljenjima.

Koji nivo jezika je potreban?
Lektori prilagođavaju aktivnosti razredu, od apsolutnih početnika do nivoa B. Ne postoji najniži nivo, naprotiv, ove radionice mogu da ohrabre učenike koji imaju nizak nivo znanja da istaknu ono što već znaju na francuskom jeziku.

Kako pozvati lektore u svoju školu?
Dovoljno je da se obratite ekipi lektora na ovu adresu: biram.francuski@gmail.com
Lektori rade u grupama po dvoje, oni koji su najbliži vašoj školi stupaju sa vama u kontakt da bi se dogovorili u vezi sa datumom i vrstom aktivnosti.

Kako se odvija jedna poseta lektora?
Lektori mogu da provedu pre ili popodne u školi i da obiđu više razreda. Radionice traju 45 minuta, a lektori donose svoj materijal: igre, časopise, pesme, video zapise, postere… više profesora iste škole može zajedno da se dogovori, kao i više škola u istom gradu. Što je veći broj razreda koje je moguće obići, to ćete brže imati priliku da ugostite lektora u vašoj školi.

Šta treba da uradi profesor francuskog jezika?
Profesor piše lektorima i dogovara se sa njima oko datuma. Obaveštava direktora i objašnjava đacima da će prisustvovati radionicama koje imaju za cilj otkrivanje francuskog jezika (u četvrtom razredu) ili dvojezičnih programa (u sedmom ili osmom  razreda). Profesor je prisutan tokom radionice. Lektori ne rade sa đacima ukoliko je profesor odsutan.

Koliko košta poseta Biram francuski?
Poseta je besplatna, sve troškove snosi Francuski institut u Srbiji.

U Vojvodini, program Biram Francuski podržala je Pokrajinska vlada  Vojvodine

Kontakt
biram.francuski@gmail.com
Instagram