Didaktika nastave francuskog jezika

Master program „Didaktika nastave francuskog jezika“
Filološki fakultet u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Versaju (Francuska)

Prezentacija

Sadržaj ovih master studija, u trajanju od godinu dana (dva semestra), obuhvata sledeće oblasti:

Studije su namenjene usavršavanju nastavnika francuskog jezika, studentima završenih osnovnih studija francuskog jezika i književnosti. Nastava se održava na Filološkom Fakultetu u Beogradu, uz gostovanja profesora sa Univerziteta u Versaju.

Pravo na upis imaju studenti koji su stekli diplomu osnovnih studija (BA) u trajanju od 4 godine, bez ograničenja haučne oblsti.

Korisne informacije

Školarina za jednu godinu studiranja iznosi 1500 Evra, a predviđena je i mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata.
Filološki fakultet u Beogradu
Université de Versailles

Kontakti u Srbiji: Jana Pavlovic – romanistika@fil.bg.ac.rs – tel : +381 11 263 87 16
tanja.sotra@gmail.com