Smeštaj u Francuskoj

Od svih opcija za smeštaj kada je reč o kratkom boravku, logement en famille d’accueil nudi najbolje mogućnosti. Studentski domovi CROUS-a ponekad imaju slobodne sobe tokom letnjih meseci : možete da se raspitate u CROUS-u grada u koji idete (portail Lokaviz).
Campus France nudi spisak mogućnosti za smeštaj koji je napravljen u skladu sa dužinom boravka, mestom boravka i cenom: www.campusfrance.org