1 mar 2018

Karavan za klimu

SVI AKTIVNI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA!

Projekat „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ treba da probudi svest o problemu klimatskih promena kod građana Srbije, da ubedi preduzeća i javne ustanove da je zeleni rast nova prilika za razvoj i da  promoviše jednostavna i operativna rešenja koja svako od nas na svom nivou može da primeni i da se na svoj način bori protiv klimatskih promena.

Ovaj projekat objedinjuje  srpske i francuske aktere u ovoj oblasti, već razvijena rešenja ovog problema u obe zemlje i nudi priliku za razmenu mišljenja, dobre prakse i inovacija u okviru naučnih debata koje su dostupne svima.

Karavan za klimu je putujući projekat koji će se održati u više gradova na teritoriji Srbije. U ovom trenutku predviđeni gradovi su: Niš (30. mart, Festival nauke), Novi Sad (12.-13. may, Festival nauke), Kruševac (5. jun, Svetski dan životne sredine), Petnica (julu i avgust) i Beograd (12. decembra, tri godine nakon potpisivanja Pariskog sporazuma); deo ovog naučnog karavana biće prisutan i u nekim drugim gradovima.

Karavan za klimu objedinjuje različite aktivnosti i obraća se svim građanima, nezavisno od njihovih godina i stručnosti u ovoj oblasti.

 • Izložba „Život smeća“ predlaže putovanje u samo središte otpada
 • Pojekcija filma na prethodnu temu
 • Naučne radionice za mlade koji treba da steknu svest o važnosti svakodnevnih navika u očuvanju naše planete
 • Debate između francuskih i srpskih naučnika, teme bi bile povezane sa posebnom problematikom svakog grada pojedinačno (ekonomija; urbanizam i arhitektura; zdravstvo; rodna ravnopravnost; građansko angažovanje)

Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena! je projekat koji je osmislio i sproveo Francuski institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Srbiji zajedno sa lokalnim akterima (opštinama, gradovima, građanskim društvom). Finansijsku podršku i pomoć za ovaj projekat dao je i Francuski institut iz Pariza i grupa SUEZ.

KARAVAN ZA KLIMU U NIŠU
30. i 31. mart 2018, Elektronski fakultet, Rektorat Univerziteta, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu

 • Izložba „Život smeća“
 • Naučna debata „Arhitektura i urbanizam, rešenje u borbi protiv klimatskih promena?“
  Gradnja održive kuće koja troši malo energije, poboljšanje energetske efikasnosti postojećih zgrada, ponovno razmatranje urbanističkih planova i uređenja u cilju osmišljavanja pametnijih prostora koji troše manje energije, predstavljaju prve korake vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida.

Opširnije

KARAVAN ZA KLIMU U BEOGRADU
23. april 2018 – 18h, Francuski institut, Beograd

 • Naučna debata „Arhitektura pred izazovima klimatskih promena“
  Iz dana u dan efekti klimatskih promena su sve očigledniji! U kojoj meri poplave, zagrevanje, porast nivoa uglendioksida… utiču na razmišljanja arhitekata i na prilagodjavanje njihovih tehnika projektovanja?

Opširnije

KARAVAN ZA KLIMU U NOVOM SADU
12. i 13. maj 2018 – 10h-18h, Rektorat univerziteta, Novi Sad

 • Izložba „Život smeća“

Opširnije

25. maj 2018, Zavod za zaštitu prirode, Novi Sad

 • 11h – Izložba „Život smeća“ (do 3. juna) i Projekcija dokumentarnog filma:“Vek otvorenog neba
 • 12h – Naučna debata „Poljoprivreda, kao odgovor na izazove klimatskih promena i zagađenje zemljišta“
  Poljoprivreda, a posebno obradivo zemljište, imaju ključnu ulogu u pogledu bezbednosti hrane i klimatskih promena.

Opširnije

KARAVAN ZA KLIMU U KRUŠEVCU
5. jun 2018 – 12h, Kulturni Centar, Kruševac

 • Izložba „Život smeća“
 • Naučna debata Participativni pristupi kao odgovor na izazove klimatskih promena“
  Šta da radimo sa smećem? Da li je moguće proizvesti energiju zahvaljujući suncu? Kako participativni pristupi građana mogu da daju odgovor na izazove klimatskih promena?

5 – 15. jun 2018, Kulturni Centar, Kruševac

 • Izložba „Život smeća“
 • Naučne radionice
 • Projekcija dokumentarnih filmova

Opširnije

KARAVAN ZA KLIMU U PETNICI
20. jul – 20. septembar 2018, Naučni centar Petnica (Selo Petnica, Valjevo)

Ovog leta, karavan za klimu Francuskog instituta u Srbiji, zaustaviće se u Istraživačkom centru u Petnici. U petak 20. jula, ambasador Francuske u Srbiji, g. Frederik Mondoloni, održaće konferenciju o Pariskom sporazumu, prvom međunarodnom sporazumu o klimi.

Opširnije

DIPLOMATSKA NEDELJA KLIME
29. septembar 2018 – 11h, Ada Ciganlija, Beograd

Izložba „Život smeća“, karavana za klimu Francuskog instituta, biće predstavljena na Adi Ciganliji u okviru Diplomatske nedelje klime. Ova nedelja ima za cilj da građanima približi aktivnosti koje možemo sprovoditi kako bismo doprineli očuvanju naše životne sredine. Dođite da o toj temi naučite više !

Opširnije