25 okt 2018 - 18h30 / Beograd

Klod Ažež, lingvista

Frankofoni centar Univerziteta u Beogradu, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, organizuje predavanje na kome će govoriti Gospodin Klod Ažež, lingvista i počasni profesor prestižne ustanove Kolež de Frans (Collège de France), na temu:

 „Specifičnosti usvajanja francuskog kod govornika romanske i slovenske grupe jezika“

Na francuskom, bez prevoda.

Nosilac ordena Legije časti u stepenu viteza kao i Akademskih palmi u rangu oficira, ujedno i vitez Umetnosti i književnosti, Klod Ažež je počasni profesor prestižne ustanove Kolež de Frans (Collège de France), lingvista čije je ime tesno vezano za „odbranu i proslavljanje francuskog jezika“ u XX veku. Premda izvrsno govori nekih deset jezika, među kojima su ne samo hebrejski i arapski njegovog rodnog Tunisa, već i kineski, Klod Ažež je najveći deo svoje profesionalne aktivnosti posvetio francuskom jeziku, s naglaskom na položaju ovog jezika u odnosu na globalnu ekspanziju engleskog. Među njegovim brojnim delima izdvajamo knjige L’Homme de paroles (Čovek reči, 1985), Le Français et les siècles (Francuski kroz vekove, 1987), Le Souffle de la langue : voies et destins des parlers d’Europe (Dah jezika: putevi i sudbine govora Evrope, 1992), Le Français, histoire d’un combat (Francuski jezik, istorija jedne borbe, 1996), Combat pour le français : au nom de la diversité des langues et des cultures (Borba za francuski jezik: u ime raznovrsnosti jezika i kultura, 2006), Contre la pensée unique (Protiv jednoumlja, 2012), C’est quoi le langage ? (Šta je jezik?, 2015) kao i Les religions, la parole, la violence (Religije, reč, nasilje, 2017).

Info

Frakofoni centar akademske uspešnosti Univerziteta u Beogradu

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71 , drugi sprat

Četvrtak 25. oktobar 2018. u 18h30
Na francuskom, bez prevoda