30 sep 2016 / France

Konkurs: boravak u Cité des Arts u Parizu

Konkurišite za program rezidencija Francuskog instituta u  Cité internationale des arts u Parizu namenjenom stranim umetnicima koji žele da prošire svoj istraživački projekat boraveći 3 ili 6 meseci u Parizu.

Kandidati treba između ostalog da budu profesionalno angažovani, da govore francuski ili engleski i da pruže dokaze o ostvarenim radovima. Nema starosne granice za kandidate.
Francuski institut preuzima troškove najma ateljea/mesta stanovanja u Cité internationale des arts. Svi ostali troškovi idu na teret kandidatu.

Program se odnosi na sledeće discipline: video umetnost, ulična umetnost, cirkus i lutkarstvo, digitalna umetnost, likovna umetnost, strip, film, komesarijat izložbi, igra, dizajn, grafički dizajn, gastronomija, knjiga, umetnički zanati, moda, zabavna muzika i džez, klasična i savremena muzika, fotografija, pozorište.

Slanje dosijea na adresu Francuskog instituta: ifs@institutfrancais.rs sa naznakom „Za Anne-Lorraine Vigouroux, izvršnu direktorku“
Umetnici ne mogu da šalju direktno svoj dosije Parizu.

Rok za podnošenje dosijea: 30. septembar 2016.
Selektorska komisija će doneti definitivne odluke sredinom novembra 2016.
Više detalja na www.institutfrancais.com/fr/residences-la-cite-internationale-des-arts

Info

Rok: 30. septembar 2016.