27 okt - 7 nov 2020 / Beograd, Niš, Novi Sad

Kursevi francuskog onlajn i u Francuskom institutu

Sastanite se ponovo uživo sa profesorima, vašim prijateljima i novim poznanicima i započnite ili nastavite da učite francuski jezik sa nama. Sprovodiće se sve neophodne sanitarne mere kako biste nadalje mogli da prisustvujete časovima – u najboljim mogućim uslovima i u malim grupama.

Odrasli, kao i deca, pored mogućnosti da kurseve Francuskog instituta u Srbiji prate uživo, mogu upisati i kurseve na daljinu koji se u celosti odvijaju preko platforme Zoom.

Komunicirajte i služite se francuskim jezikom svakodnevno!

Ciklus kurseva novembar/decembar 2020.
i individualni časovi, obuka za profesionalce
Beograd, Niš, Novi Sad

Odrasli, omladina i deca
Upis: od 27. oktobra 2020.
Kurs: od 2. novembra do 19. decembra 2020.

Više informacija o kursevima

Info

Kontakti

Beograd / kursevi za odrasle: Katarina Ivković – tel : 011 302 36 31 / 063 238 244
i-mejl: francuskizaodrasle@institutfrancais.rs
Beograd / kursevi i radionice za decu: Branka Kostić – tel : 011 302 36 31 / 063 238 244
i-mejl: francuskizadecu@institutfrancais.rs

Novi Sad / kursevi za odrasle: Simon Schoonbrodt – tel : 021 47 22 900 / 064 111 94 01
i-mejl: francuskizaodrasle.ns@institutfrancais.rs
Novi Sad / kursevi za decu: Jelena Djordjević – tel : 021 47 22 900 / 064 111 94 01
i-mejl: francuskizadecu.ns@institutfrancais.rs

Niš: Dragana Milojević – tel: 018 524 578 / 063 33 11 59
i-mejl: ifs.nis@institutfrancais.rs