28 mar 2019 - 19h / Beograd

Le bon mot

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu nedavno je objavio udžbenik Le Bon mot, čije su autorke Brižit Mladenović i Tatjana Samardžija. Ovaj priručnik ima za cilj da studentima francuskog jezika i književnosti pomogne u ostvarenju trostrukog cilja: uvežbavanje prevođenja na francuski jezik, razumevanje sintakse francuske rečenice i obogaćenje leksičkog fonda. Poredeći dvadeset osam odlomaka iz dela savremenih srpskih pisaca sa njihovim prevodom na francuski jezik, koji dugujemo Brižit Mladenović, Tatjana Samardžija objašnjava i ilustruje različite teme iz sintakse francuskog jezika. Posle prevoda i objašnjenja, svaki tekst je propraćen i rečnikom koji se odnosi na neku oblast života, što uključuje ne samo pojedinačne leksičke jedinice, već i karakteristične kolokacije i idiomatske izraze.

O knjizi govore: dr Snežana Gudurić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Mihajlo Popović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, Brižit Mladenović, viši lektor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Tatjana Samardžija, docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Četvrtak, 28. mart 2019 – 19h00