29 Jun - 29 jul 2021 / Online

Letnja škola kontinentalnog prava

Dvanaesta letnja škola kontinentalnog prava u organizaciji Fondacije za kontinentalno pravo namenjena studentima i stručnjacima iz ove oblasti koji žele da unaprede svoja znanja u okviru ove pravne oblasti, održaće se od 29. juna do 29. jula 2021. godine. Ovaj događaj će se u celosti odvijati onlajn.

Ova škola namenjena je studentima i stručnjacima u oblasti prava čiji je zadatak da prenese znanja o posebnostima kontinentalnog prava, sistema kojem pripada i francuska pravna tradicija, njegovom razvoju i uticaju na pravne i ekonomske modele koji se trenutno stvaraju.

Fondaciji je posebno stalo do međunarodne dimenzije ovog događaja, koji omogućava da se ukrste gledišta različitih pravnih kultura i da se ostvare povlašćeni susreti i razgovori.

Ovaj letnji program svake godine privlači stotinjak studenata i stručnjaka iz više od 50 zemalja, među kojima je i više zemalja kojima je francuska pomoć za razvoj prioritetna.

On obuhvata i predavanja koja sprovode eminentni profesori prava kao i oni koji se njime bave, različitih nacionalnosti i specijalnosti. Obuka se obavlja na francuskom, engleskom i španskom jeziku.

Nakon završnog ispita, učesnici će dobiti Sertifikat o obuci iz kontinentalnog prava Univerziteta Panteon-Asasa (Pariz II).

Zbog zdravstvene situacije, letnja škola će se održati onlajn ove godine.

Dodatne informacije o sadržaju letnje škole i njenoj organizaciji nalaze se u brošuri  koja je u vezi sa događajem, na francuskom, španskom i engleskom jeziku. Upis se obavlja neposredno na sajtu Fonadacije, preko sledećeg linka : https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/universite-dete-summer-school-universidad-de-verano/

Partner: Fondacija za kontinentalno pravo

Fondacija za kontinentalno pravo je priznata privatna struktura od opšteg interesa, osnovana 2007. godine kroz partnerstvo između državne uprave (Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Francuske i Ministarstva pravde), pravnih profesija i velikih međunarodnih preduzeća. Njen cilj je da doprinese reputaciji i međunarodnom uticaju kontinentalne pravne i sudske tradicije.

Zahvaljujući svojoj mreži multidisciplinarnih stručnjaka i podršci javnih i privatnih ustanova, ova struktura sa međunarodnom dimenzijom deluje u skladu sa tri velike orijentacije a to su: saradnja, istraživački rad, obuka i  širenje.

Fondacija tako doprinosi jednoj strategiji uticaja kroz pravo koju vodi Misija vladavine demokratije.

Info

Od 29. juna do 29. jula 2021. godine
Online